VTA Practicum 24 Local Forms 1

(1)
wiiniiheew vta anger s.o.

You anger me.
Ye anger me
You anger us
Ye anger us.
.

(2)
ahwaaleew love s.o.
neeweew see s.o.

Do you love me?
You will love us.
Ye will see us tomorrow.

(3)
wiichéeweew accompany s.o.
kihkulóoleew talk to s.o.
mihkóomeew remind s.o.

(4) Translate

Ktaalu-wiichûmi
Kii ha kata-peehi?
Kuneewíhna ha?